http://hoitoreitit.vsshp.fi/opiskelijaohjaus/ks-leikkaussali/doc/ISBAR KTOTEK _ TG4_122011.pdf http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/sateilytoiminnan-turvallisuus