C:\Prosesseja\Tiina\P1\Opiskelijaperehdytysmalli toimintaterapia.doc