\\Tiedosto8\TARRT$\DATA\ohjausprosessit\T6\ENNEN HARJOITTELUA AA5.doc VIIKKO 5 VIIKKO 2-4 VIIKKO 1