Syopaosasto-1.aspx#horisontaali2 VSSHP%20Infektioturvallisuuskyselylomake%202017.pdf