\\Tiedosto8\TARRT$\DATA\ohjausprosessit\TMS\TMS leikkaussali.pdf VIIKKO 5 ENNEN HARJOITTELUA VIIKKO 4 VIIKKO 3 VIIKKO 2 VIIKKO 1