VSSHP%20Infektioturvallisuuskyselylomake%202017.pdf lasten-ja-nuorten-paivasairaala.aspx#horisontaali2 http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/opiskelijoille/perehdytys/PublishingImages/Sivut/turvallisuus-osana-harjoittelua/Opiskelijan%20VRK-kortti%20Yleisohje%2004.pdf