https://www.laakehoitopassi.fi/ https://www.laakehoitopassi.fi/ 812082-Kasikirja-potilaan-heraamovaiheen-seurannasta-ja-turvallisesta-siirrosta-vuodeosastolle.html Anestesiahoitaja.pdf http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/opiskelijoille/Sivut/opiskelijapalaute.aspx