AJANVARAUSJÄRJESTLEMÄN KÄYTÖN OHJAAMINEN.pdf Yksilöllisen harjoittelun tiedonkulun varmistaminen.pdf TAVOITTEIDEN LAATIMINEN.pdf INFOA POTILASTURVALLISUUDESTA.pdf OSASTONHOITAJAN OPISKELIJAN VASTAANOTTOINFO.pdf INFOA POTILASTURVALLISUUDESTA.pdf OPISKELIJAVASTAAVAN ALKUINFO.pdf https://moodle.vsshp.fi/login/index.php Moodle%20tietoturvakoulutus%20opiskelijaohje.pdf HARJOITTELUJAKSON TYÖVUOROJEN PELISÄÄNNÖT.pdf PEREHTYY TYÖHARJOITTELUYKSIKKÖÖN.pdf OPISKELIJAVASTAAVAN ALKUINFO.pdf