M:\AAA_OPETUSKOORDINAATTORI\FlowCharter PROSESSIKUVAUKSET\TO12 LAB\TyksLab\Prosessi julkaisuversio Tykslab\Prosessi.pdf C1 B1 A2