VIIKKO_6 http://hoitoreitit.vsshp.fi/Toimialue_kolme/toimialue%203_lahihoitajaopiskelijat.pdf http://hoitoreitit.vsshp.fi/toimialue_kolme/liitteet/uusi lahihoitaja yh_os_farm_kipu infot.pdf VIIKKO 5 VIIKKO 4 VIIKKO 3 VIIKKO 2 VIIKKO 1