http://www.vsshp.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset/syopa/Sivut/syopapotilaan-tuki-hyvinvointi-apuvalineet.aspx http://www.vsshp.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset/syopa/Sivut/syopapotilaan-tuki-hyvinvointi-apuvalineet.aspx Seuranta Gynekologisten syöpien sädehoito solunsalpaajahoito C:\Prosesseja\Akuutti_leukemia\DOC\Akuutti_leukemia_6_Solunsalpaajahoidot jatkuvat.pdf C:\Prosesseja\Akuutti_leukemia\DOC\Akuutti_leukemia_4_Tutkimukset_ja_hoitosuunnitelman_tekeminen.pdf C:\Prosesseja\Akuutti_leukemia\DOC\Akuutti_leukemia_3_Hoitokontakti.pdf C:\Prosesseja\Akuutti_leukemia\DOC\Akuutti_leukemia_2_Laakarin_lahete.pdf http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00824 http://www.vsshp.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset/syopa/Sivut/gynekologiset-syovat-ja-kasvaimet.aspx