http://hoitoreitit.vsshp.fi/toimialueiden_prosessit/sas_opiskelijaohjausprosessit/viikko yksi_potilasturvallisuusvastaavan info.doc http://hoitoreitit.vsshp.fi/toimialueiden_prosessit/sas_opiskelijaohjausprosessit/viikko yksi_hygieniavastaavan ino.doc http://hoitoreitit.vsshp.fi/Toimialueiden_prosessit/sas_opiskelijaohjausprosessit/viikko yksi_perehtyy yksikkoon.doc http://hoitoreitit.vsshp.fi/Toimialueiden_prosessit/sas_opiskelijaohjausprosessit/sas_sisatautiyksikko_sairaanhoitajaopiskelijoiden_ohjaus/liitteet/sisatautiyksikko/viikko yksi_ottaa vastaan.doc