http://hoitoreitit.vsshp.fi/toimialueiden_prosessit/sas_opiskelijaohjausprosessit/viikko viisi_loppuarviointi.doc http://hoitoreitit.vsshp.fi/toimialueiden_prosessit/sas_opiskelijaohjausprosessit/viikko viisi_ sairaanhoitajaopiskelija osallistuu potilashoitoon lähes itsenäisesti.doc