http://hoitoreitit.vsshp.fi/Toimialueiden_prosessit/sas_valvonta/SHL_ISBAR_kortti.pdf