http://santra.vsshp.fi/henkilostoasiat/koulutus-ja-osaaminen/opiskelijaohjaus/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx http://hoitoreitit.vsshp.fi/Toimialueiden_prosessit/sas_valvonta/arviointilomake.doc