M:\AAA_OPETUSKOORDINAATTORI\Sun HARKKA\SUN HARKKA harjoittelun ohjausprosessi.docx C:\Prosesseja\Opiskelijaohjaus2022\Sydantoimenpide\sydantoimenpideosasto_opiskelijaohjaus_12.4.2022_viikko_2-3\sydan_opiskelijaohjaus.pdf viikko_5 viikko_4 ennen harjoittelua viikko_2-3 viikko_1