viikko viisi viikko neljä viikko kolme viikko kaksi viikko yksi http://hoitoreitit.vsshp.fi/Toimialueiden_prosessit/T7/liitteet/lahihoitaopiskelijat.pdf http://santra.vsshp.fi/henkilostoasiat/koulutus-ja-osaaminen/opiskelijaohjaus/Documents/7061-Opiskelijaohjauksen_laatusuositukset.pdf http://hoitoreitit.vsshp.fi/Toimialueiden_prosessit/T7/liitteet/prosessityoryhma.doc